CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
Ditech cung cấp giải pháp kết nối & xử lý dịch vụ trên nền USSD với các nhà mạng tại Việt Nam. Mô hình, chức năng hệ thống bao gồm những thành phần cơ bản như sau:
Cổng thanh toán wap là công cụ hỗ trợ tích cực cho phát triển các dịch vụ VAS và nội dung số trên nền công nghệ viễn thông 3G. Ditech đã xây dựng cổng kết nối wap charging với tất cả các Telcos tại Việt Nam.
SMS Gateway Là giải pháp phần mềm tích hợp, tương tác với tổng đài nhắn tin của các Telcos. Phần mềm hỗ trợ các dải số 8xxx, 7xxxx, 6xxx...
  1