TIN DỊCH VỤ

Ditech nhận gia công sản xuất giải pháp phần mềm. Một số giải pháp thế mạnh bao gồm:

1. SMS Gateway

2. Hệ thống Callcenter

3. Giải pháp Tem chống giả SMS

4. Website

5. Wapsite (bao gồm Wap Gateway)

6. USSD Gateway

7. Phát triển ứng dụng Mobile

8. Subscription Gateway

 -> Vui lòng xem giới thiệu chi tiết các giải pháp phần mềm trong Tab "PHẦN MỀM"