TIN DỊCH VỤ

Mobile Marketing hình thức quảng cáo cho phép các doanh nghiệp truyền thông tin khuyến mại, chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp bằng phương tiện Mobile đến đúng đối tượng khách hàng theo vùng miền, lứa tuổi, giới tính…thông qua các hình thức như quảng cáo bằng SMS, quảng cáo bằng Livescreen, quảng cáo bằng bài hát nhạc chờ, quảng cáo bằng wapsite, bản tin MMS, tin nhắn thừa ký tự….

Ditech là đại lý của các Telcos và được trang bị các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ cần thiết cho việc quảng cáo. Đây là hình thức quảng cáo mới được nhiều doanh nghiệp quan tâm.